SỐNG CHẬM.

Personal blog
Rating
Likes Talking Checkins
361237 0
About Tôi nguyện bán hết niềm vui
Bán cho Nhân thế để mua nụ cười
Nụ cười tôi để tặng người
Tặng cho nhân thế một đời yên vui...
Web site http://www.Songcham.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this personal blog