გრ.რობაქიძის უნივერსიტეტის კრიმინალისტიკის პროგრამა

School
Rating
Likes Talking Checkins
2 4
About აისრულე ბავშვობის ოცნება - გახდი დეტექტივი
Description გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი აცხადებს სასერტიფიკატო პრაქტიკულ კურსს კრიმინალისტიკაში, კურსი მოიცავს სისხლის სამართლის საქმეთა გამოძიების სპეციფიკას; მტკიცებულებათა მოპოვების თავისებურებებს; ექსპერტოლოგიას - კრიმინალისტიკაში გამოყენებული ექსპერტიზის სახეებს.
ტრეინინგები წარიმართება FBI მიერ დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად, თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილ, უნივერსიტეტის კრიმინალისტიკურ ლაბორატორიაში. კურსს წარუძღვება კრიმინალისტიკის პროფესორი გია დეკანოზიშვილი.
კურსის დასრულების შემდგომ გაიცემა სერტიფიკატი.
სასერტიფიკატო პროგრამის მოცულობა განისაზღვრება 1 თვის ვადით. პრაქტიკული მეცადინეობები წარიმართება კვირაში სამჯერ 3 საათის ხანგრძლივობით. შეხვედრის საათები დგინდება ჯგუფის ფორმირების შემდგომ, მონაწილეთა ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინებით.
Mission სახელმწიფოს მივცეთ კვალიფიცირებული გამომძიებელი
Phone 555 55 12 88
Web site http://gruni.edu.ge
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this school