أنـَآ ومَعشُوقَتِيْ

 —
Rating
Likes Talking Checkins
314 0
About ليسَ كُلَ مَا نَكتُبَهُ هُِنا حِكاية عَنْ واقِعَنا ؛ إنمَا هيَّ كَلِماتْ راقتْ لنَا ، وَ قد يحتَاجُها غَيرَنا
Share Us Please
Description أنـَآ ومَعشُوقَتِيْ
Web site https://www.facebook.com/pages/%D8%A3%D9%86%D9%80%D9%8E%D8%A2-%D9%88%D9%85%D9%8E%D8%B9%D8%B4%D9%8F%D9%88%D9%82%D9%8E%D8%AA%D9%90%D9%8A%D9%92/14397330362893
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this writer