วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี

 —
Rating
Likes Talking Checkins
82 4965
About Official Facebook of Polytechnic Udonthani Technology College.
Mission ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำเทคโนโลยี
Phone 042242386
Web site http://www.polyudon.ac.th
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this school