JEEPSCIENCE ครูจี๊ป

 —
Rating
Likes Talking Checkins
4 1
About กด Like ด้านบน
เพื่อรับข้อมูลจาก JEEPSCIENCE
Description ครูจี๊ป พรหมสร เดชากวินกุล 08-6655-0444

มหาบัณฑิต ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ผู้มีจิตวิทยาในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถม ด้วยประสบการณ์การสอนมากว่า 10 ปี มีการจัดรวบรวมเนื้อหาแบบเข้มข้นไว้อย่างละเอียดและเป็นระบบเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย เพิ่มศักยภาพในระดับการสอบแข่งขัน และเตรียมความพร้อมไปสู่ระดับมัธยมศึกษาได้อย่างมั่นใจ
Phone 08-6655-0444
Web site www.aj-kittipoom.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this organization