ลายสือ สื่อภาษา

 —
Rating
Likes Talking Checkins
2 0
Description มาร่วมกัน "สืบค้น สืบหา สืบสาน" ทั้งภาษาถิ่นโบราณ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี จากร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในประเทศไทย ไปกับเราทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.01-18.06 น. ช่อง 9
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this tv show