KHTN_Confession

 —
Rating
Likes Talking Checkins
2901 0
About Gửi KHTN_CFS tại
http://tinyurl.com/cfskhtn-hcm
Hãy CFS theo cách của bạn

Khảo sát page KHTN_confession
http://goo.gl/forms/CCSXdMdQKc

Description Những chia sẻ những điều khó nói tại CFS_KHTN. Và là nơi sv KHTN và những ai muốn giải trí, giao lưu và kết bạn với các bạn sv KHTN.

Gửi KHTN_CFS tại
http://tinyurl.com/cfskhtn-hcm
Hãy CFS theo cách của bạn

Group sv KHTN
https://www.facebook.com/groups/SV.HCMUS
Group việc làm
https://www.facebook.com/groups/CAREERKHTN
Mission Chia sẻ, giao lưu, kết bạn, chém gió ... Giải xì stress
Phone 08 3835 3193
Web site http://www.hcmus.edu.vn
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this entertainment website