ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਯਾਦ ਲੋਕੀਂ ਜਿੰਨਾ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ

 —
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
About ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਉਦੇ ਹਨ
Web site http://gmail.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this writer