Taula Tercer Sector

 —
Rating
Likes Talking Checkins
5 22
Description La Taula del Tercer Sector és una organització de tercer nivell formada per 32 federacions i agrupacions que aglutinen en conjunt a prop de 4.000 entitats socials no lucratives: associacions, cooperatives, fundacions, empreses d'inserció i centres especials de treball.

La institució va néixer l’any 2003 per iniciativa de les seves entitats sòcies, que són les principals organitzacions de segon nivell del sector i que agrupen entitats que atenen als col·lectius més diversos: infància i família, joves, persones immigrades, gent gran, discapacitats psíquics, físics i sensorials, drogodependents, persones amb dificultats per accedir a un lloc de treball, persones sense sostre, etc.

Mission La missió de la Taula del Tercer Sector és doble:

-Incidir en les polítiques socials catalanes, amb l’objectiu de millorar el benestar de les persones i aconseguir la seva plena inclusió social.

- Vertebrar i enfortir el propi sector, consolidar les entitats i obtenir el reconeixement de la seva acció per part dels sectors econòmics, les administracions públiques i el conjunt de la societat catalana.

La nostra missió és treballar pels drets, la igualtat i la qualitat de vida de les persones, sense exclusions. Per això construïm un espai públic de participació, de responsabilitat i de compromís cívic, mitjançant la iniciativa social.
Phone 93 310 57 07
Web site www.tercersector.cat

Reviews and rating

Avatar
Rate this non-governmental organization (ngo)