ઘાયલૉ ની દૂનીયા

 —
Rating
Likes Talking Checkins
2 0
About મીત્રૉ તમારા ગમ વિરહ નૅ અહી રજૂ કરી શકૉ છૉ

Description (¯`v´¯)
`•.¸.•´ .
તમે પ્રેમ ની વાત છૉડૉ તમારી વાત કરૉ
પ્રેમ થિ વધારે તો તમે મને તડ્પાવ્યો સે
my fb id name :શિવરાજસિંહ વાળા
valashivrajsinhbapu@gmail.com
Web site valashivrajsinh.blogspot.in
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community