อนุสาร อ.ส.ท.

 —
Rating
Likes Talking Checkins
764 0
About นิตยสารเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว อนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่มียอดขายสูงสุด
Description เป็นนิตยสารท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Mission นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของประชาชนชาวไทย เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
Overview นิตยสารเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว อนุรักษ์ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เก่าแก่ที่สุดและมียอดจำหน่ายสูงสุดมาตลอด ๕๒ ปี
Web site www.osotho.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this magazine