โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา

Organization
Rating
Likes Talking Checkins
287 0
About เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-927111-5 ต่อ100/200
www.plookpanya.ac.th
Description โรงเรียนมาตรฐานสากล สร้างเด็กไทยรุ่นใหม่ สู่สังคมโลก
Mission ร่างกายแข็งแรง จิตใจสมบูรณ์ ปัญญาดี มีความสุข
Phone 044-927111-5
Web site www.plookpanya.ac.th
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this organization