ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตราชเทวี

 —
Rating
Likes Talking Checkins
6 258
About แบบฟอร์มขอรับบริการต่างๆ
https://www.facebook.com/form.raksa.ratchathewi
Description สามารถติดตามเพจนี้ เพื่อแนะนำ ร้องเรียน และขอรับบริการ
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตราชเทวี

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมช่วยกันรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง ^^
Mission 1. รับผิดชอบด้านการดูแลรักษาความสะอาดทางเท้า ถนน ตรอก ซอย สะพานลอยคนข้าม สะพานลอยรถยนต์ข้ามแยกต่างๆ
(การกวาด,การเก็บและขนขยะมูลฝอย,การเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือสูบส้วม,การเก็บและขนกากไขมัน) ในพื้นที่เขตราชเทวี
2. รับผิดชอบด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ รวมถึงการดัด การตัด การตกแต่ง การจัดวางประดับเพื่อความสวยงาม ในพื้นที่เขตราชเทวี
Phone 023544197
Web site https://www.facebook.com/form.raksa.ratchathewi
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this government organization