Thiếu Nhi Thánh Thể - Gx. Nghĩa Sơn

 —
Rating
Likes Talking Checkins
20 0
About CHỦ ĐỀ MỤC VỤ 2015:
----------------
GIA ĐÌNH VÀ GIÁO XỨ SỐNG MẦU NHIỆM THÁNH THỂ
Description Chánh Xứ: Lm. Giuse Hoàng Văn Trung
1. Trưởng BTS - Xứ đoàn Trưởng: Anh Giuse Nguyễn Công Hoàng
2. Phó I - Nội Vụ: Anh Đaminh Bùi Vĩnh Tài
3. Phó II - Ngoại Vụ: Anh Đaminh Trần Minh Đại
4. Thư ký- Khánh tiết: Chị Anê Nguyễn Kim Châu Hương
Mission Hiệp Thông Sứ Vụ
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this church / religious organization