ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ บจก. ส.ทวีสิน พืชผล ดี

 —
Rating
Likes Talking Checkins
14 0
About ตลาดกลาง ข้าวและพืชไร่ จ.เชียงราย
Description ศูนย์กลาง การค้าพืชเกษตร ซื้อ-ขาย ประจำจังหวัดเชียงราย
Mission มุ่งมั่น ให้รายได้ของเกษตรกร ในพื้นที่ จ.เชียงราย สูงขึ้น โดยเข้าร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ เป็นตลาดกลาง ข้าวและพืชไร่ ประจำจ.เชียงราย
Phone 053-771251, 081-8836246
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this farming / agriculture