Programe Databaza

 —
Rating
Likes Talking Checkins
1 0
About Ne ju ofrojmë programe të ndryshme për bizneset tuaja me çmime të volitshme.
Për më shume informata na kontaktoni. 045 543 221
Description Ne ju ofrojmë programe të ndryshme për bizneset tuaja, duke e përdorur gjithë potencialin e biznesit tuaj, në mënyrë që ai të ketë sukses të garantuar.
Ofrojm krijimin dhe zhvillimin e softwareve aplikativ, sipas kërkesës së kilentëve.
Këshillimi dhe sigurimi i pajisjeve programore.
Ofrimi i këshillave për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së IT-së.
Mbulimi e mbështetja në punët llogaritare, ato të kontabilitetit dhe të auditimit, si dhe këshilla të ndryshme mbi tatimet.

Për më shume informata na kontaktoni. 045 543 221
Web site <>
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community