Likovna skupina KUD KC in MF dr. Lojz Kraigher

 —
Rating
Likes Talking Checkins
6 0
About Likovna skupinai ima svoj sedež v Kliničnem centru Ljubljana, kjer skrbi za dobro počutje vseh obiskovalcev KC.
Web site http://likovnaskupina.weebly.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this artist