ห้องเรียนแห่งอนาคต J-Sharp Future Classroom

 —
Rating
Likes Talking Checkins
81 180
About ห้องเรียนแห่งอนาคต ห้องเรียนเล็กๆที่จะสร้างอนาคตอันยิ่งใหญ่ www.jsfutureclassroom.com 0-2937-1118-9 หรือ 080-8107181
Description ห้องเรียนแห่งอนาคต เป็นห้องเรียนที่ช่วยค้นตัวตนที่แท้จริงของผู้เรียนพร้อมพัฒนาทักษะที่สำคัญในอนาคตยุคใหม่ ตั้งแต่อายุ 8 ปีขึ้นไป

ห้องเรียนแห่งอนาคตได้เล็งเห็นความสำคัญในอนาคตของเยาวชนไทยในปัจจุบัน เด็กที่มีเกรดเฉลี่ยน 4.00 ไม่ได้หมายความเค้าจะประสบความสำเร็จเหมือนในอดีตที่ผ่านมา แต่เค้าต้องมีทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และมีแรงบันดาลใจเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายได้อย่างโดยง่าย ยิ่งถ้าเค้าได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงว่าตัวเองมีบุคคลิกภาพที่โดดเด่นทางด้านไหน เหมาะที่จะเรียนหรือทำงานอะไรในอนาคต ก็จะยิ่งง่ายต่อการวางแผนชีวิตเค้าในอนาคตอีกด้วย
Phone 0-2937-1118-9 หรือ 080-8107181
Web site www.jsfutureclassroom.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this education