Emperado Top King Jewelry

 —
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
About Emperado Top King Jewelry ขายเครื่อประดับเพชรน้ำ 98-99 และทองคำรูปพรรณ96.5% ตามมาตรฐานสคบ. ปลีก-ส่ง
Description Emperado Top King Jewelry
ขายปลีก-ส่ง ทองคำรุปพรรณ 96.5% เปอเซ็นต์ทองเต็มตรงตามมาตราฐาน สคบ. และ เครอื่งประดับเพชรที่คัดสรรเฉพาะเพชรคุณภาพสูง รัทเชี่ยน-เบลเยี่ยมคัท น้ำ 98-99 คัดสรรคุณภาพทุกเม็ด งานคุณภาพ ราคาย่อมเยาว์ โดยทีมงานช่างจิวเวลรี่ที่มีและมีความผู้เชี่ยวชาญในการทำงานกว่า 80 ปีที่อยู่ในวงการเครอื่งประดับ กำหนดสเปคงานด้วยตัวท่านเองได้ ภายใต้งบประมาณ
ติดต่อสอบถาม Emperadojewelry@gmail.com

Web site E-mail : Emperadojewelry@gmail.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this jewelry / watches