นิตยสาร ฅ.คน [Korkon Magazine]

 —
Rating
Likes Talking Checkins
9 0
About { ภ า พ ชี วิ ต |จิ ต สำ นึ ก }
Description ‘นิตยสาร ‘ฅ.คน’’ นิตยสารรายเดือน ในเครือบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ที่มุ่งเน้นนำเสนอและเผยแพร่เรื่องราวของบุคคลทุกชนชั้น ทั้งในระดับสากล ผู้มีชื่อเสียง ผู้มีบทบาท มีมุมมองในสังคมระดับประเทศ จนถึงระดับพื้นบ้าน ชุมชน -- สู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต จุดไฟความคิดเพื่อก้าวสู่สังคมที่ดีงามร่วมกัน


{ เชื่อมโยงถึงเรา }

กองบรรณาธิการ นิตยสาร ฅ.คน

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด

246/8 ซอยโยธินพัฒนา

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 0-2158-6122 ต่อ 818

แฟกซ์ 0-2158-6122 ต่อ 817

E-mail : korkonmag@gmail.com
Web site www.tvburabha.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this magazine