knowhowsky

School
Rating
Likes Talking Checkins
6 120
About Luyện thi TOEIC 650+, IELTS, Anh Văn Thương Mại, Anh Văn Giao Tiếp, Anh Văn Thiếu Niên, KET, PET, FCE, Anh Văn Thiếu Nhi, Starters, Movers và
Flyers.
Mission Luyện thi TOEIC 450+, 550+, 650+, IELTS, TOEFL-iBT, Anh Văn Giao Tiếp, Anh Văn Thiếu Niên, KET, PET, FCE, CAE, CPE, ICFE, Anh Văn Thiếu Nhi, Starters, Movers và
Flyers. Anh văn chuyên ngành Ngân Hàng, Tài Chính, Kế Toán, Du lịch. Quản trị.
Phone 090 557 4993
Web site knowhowsky.edu.vn
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this school