თსსუ კლინიკური უნარ - ჩვევების ცენტრი / TSMU Clinical Skills Center

 —
Rating
Likes Talking Checkins
40 127
About World Leading Companies’ Simulators for your Safe Practice!

Description თსსუ კლინიკური უნარ–ჩვევების ცენტრი აღჭურვილია უახლესი სასწავლო-სამედიცინო ტექნოლოგიებით, როგორიცაა "Gaumard", "Nasco Life/Form", "Limb and Things", "Laerdal" და "3B Scientific"-ის მიერ წარმოებული უახლესი სამედიცინო სიმულატორები და მანეკენები, თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური სასწავლო აპარატურა, აუდიო-ვიზუალური ტექნიკა, კომპიუტერები, Wi-Fi სისტემა და სხვ.

TSMU Clinical Skills Center is equpped with Advance Medical learning Technologies, such as "Gaumard", "Nasco Life/Form", "Limb and Thlings", "Laerdal" and "3B Scientific" produced advance medical simulators and manikins, modern hightech learning hardware, audio visualisation systems, computers/laptops, Wi-Fi and so on.
Mission 2004 წლის 24 აპრილს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მეთოდური საბჭოსა და რექტორატის გადაწყვეტილებით სასწავლო-მეთოდური, სამეცნიერო და სამკურნალო, ასევე კლინიკური საქმიანობის ეფექტურობის ამაღლების მიზნით უნივერსიტეტში შეიქმნა “კლინიკური ჩვევების ცენტრალური ლაბორატორია”, რომელიც 2012 წლის 8 თებერვლის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის N 23/3 დადგენილებით 2012 წლის თებერვლიდან ფუნქციონირებს – კლინიკური უნარ–ჩვევების ცენტრის სტატუსით.

On April 24 of 2004, according to the decision of Methodological Board and Directory of Tbilisi State Medical University, the Central Laboratory of Clinical Skills was found at TSMU, for increasing educational-methodological, scientific and curative, also clinical efficiency at TSMU (Order № 25/o; see annex). Since then the unique educational laboratory of clinical skills has been launched. Since February, 2012 Clinical Skills Lab works with Clinical Skills Center status.
Phone 0322 54 25 28
Web site http://www.tsmu.edu
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this education