กฤษณา หาระสาร - กระดาษแก้ว

Writer
Rating
Likes Talking Checkins
3 0
About กฤษณา หาระสาร นามปากกา "กระดาษแก้ว"
ผลงานปัจจุบัน อัตตะสารนิยาย "มีเธอเคียงฉันนิรันดร"
Web site http://www.khirireach.org
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this writer