Smart Glass อลังการงานกระจก

Glass service
Rating
Likes Talking Checkins
1 0
About จำหน่าย และติดตั้งกระจก อลูมิเนียม
Description รับงานติดตั้งกระจกอลูมิเนียม และแสตนเลส
งานกระจกบานเปลือย
งานกระจกโชว์รูมห้างสรรพสินค้า
งานกระจกฉากกั้นห้องน้ำ
งานราวกันตก และราวบันไดกระจก
งานกระจกสกายไลท์ (SKY LIGHT)
งานผนังอาคารสูง (CURTAIN WALL)
งานตกแต่งภายในด้วยกระจกสี งานกระจกแกะลาย ลงสี เล่นระดับ
งานกั้นห้อง ผนังเบา งานฝ้าต่างๆ งานกระจก บานเลื่อน บานแขวน บานสวิง บานกระทุ้งต่างๆ
งานบันไดทำด้วยกระจก STAIR GLASS งานพื้นทำด้วยกระจก FLOOR GLASS
งานกระจกสีในห้องครัว ห้องน้ำ งานกระจกเงาติดผนัง


บริการวัดหน้างานและประเมินราคาฟรีไม่เสีย ค่าใช้จ่าย รับประกันผลงานนาน 1 ปี ราคาไม่แพงเพราะเรามีต้นทุนกระจกถูก แปรรูปเอง ไม่ผ่านคนกลาง ***เรามีทีมงานเข้าดูแลและใส่ใจท่าน เสมือนบ้านของเราเอง***
Web site http://www.smartglass.in.th
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this glass service