Meelespea küla

Community
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
About Loome Tallinnasse Meelespea küla - avatud ja ühise tegevusruumi inimestele, kes on huvitatud harmoonilise ja tervisliku elu elamisest.
Description Meelespea keskus on omalaadne ja erakordne pilootprojekt, mille eesmärgiks on õnnelikum ja tervem ühiskond. See on koht, kus lapsed lähevad hea meelega lasteaeda ja kooli ning emade ja isade süda on rahul. Kus austatakse vanu ja hoitakse noori. Jagatakse omavahel elukogemusi ning tuntakse oma igapäevastest tegevustest ja teistest inimestest rõõmu.

Meelespea Küla asukoht on planeeritud Tallinnasse Pirita linnaossa Kase tänavale - kinnistule, mille hoonestusõigust me hetkel Tallinna linnalt taotleme.

Loodava sotsiaalse üldist haridust rikastava keskuse kandvaks filosoofiaks on waldorfpedagoogilised (Steiner pedagoogilised) ideed. Meelespea Külasse on planeeritud 6 isemajandavat üksust:

LASTEAED
väikestele lastele pakutakse lasteaias rõõmsat ja harmoonilist keskkonda. Õpetajaks on emalik hing, kes lapsi armastab ja oskab neid mõista. Mänguasjad on looduslikest materjalidest arendavad ja kunstipärased. Nad mängivad, laulavad, näitlevad, voolivad, joonistavad ja maalivad ning seda mitte õpetaja juhendamisel, vaid jäljendades, sest see vastab paremini selles vanuses oleva lapse põhivajadusele. Armastava suunamise ja korra rüpes lastakse lastel olla lihtsalt lapsed.
Vaata lisaks: http://www.meelespea.com/?p=252

KOOL
Kool pakub haridust, mille eesmärk on arendada noortes võimet end ise juhtida ning enda eest ise vastutada. Seda saab anda ainult selliste õpetajate abil, kes seda ise suudavad. Õpetaja on teejuht, filosoof ja sõber. Õppeainete lai valik annab õpilastele suutlikkuse täita ja toime tulla nõudmistega, mida esitab riik, tööandjad, ülikoolid ning üldse tänapäevaühiskond. Õppeainetele püütakse anda selline kuju, et õpitust jääks terviklik mulje. Väga palju antakse edasi läbi kunsti erinevate vormide. Tunnistused kajastavad hinnangut õpilase tugevatele ja nõrkadele külgedele ilma vaenuliku kriitikata. Igast klassist kujuneb kollektiiv, mis soodustab sotsiaalsete suhete mõistmist, mille taustal saab välja areneda tugev mina, kes suudab oma elukogemuste üle valitseda ja leida elus oma õige koht. Vastastikune sõprus ja abi ergutab igaühe individuaalset õppimist.
Vaata lisaks: http://www.meelespea.com/?p=250

PEREKOOL
Perekooli kursused aitavad luua terviklikku väärtussüsteemi. Perekonna ühine areng algab lapseootele jäämisest.Soovime, et tekib ühine arusaamine laste vajadustest ja õpetamise alustest. Mõistmine loob koostöövõimaluse ja tagab lastele turvalise arengukeskkonna.
Vaata lisaks: http://www.meelespea.com/?p=248

TERAPEUTIKUM
Terapeutikum oma loomingulises keskkonnas pakub lastele ja peredele kunsti-, liikumise-, muusika- ning meditsiini ja loodus teraapiaid. Looduse ja loomateraapia, kui elu loomulik osa on mõeldud lastele arendavaks tegevuseks. Väikeloomade söötmine, nende eest hoolitsemine ja katsepeenardel taimede seemendamine, kastmine, viljapuu aias viljade korjamine jpm.See tõstab edaspidi laste koolitulemusi, harmoniseerib ja loob tee paremaks toimetulekuks.
Vaata lisaks: http://www.meelespea.com/?p=244

ÖKOKÖÖK
Küla üksuste toitlustamiseks luuakse ökoköök, mis pakub kohalike talupidajate poolt ning mahepõllumajanduses ja biodünaamiliselt kasvatatud toodetest valmistatud toitu. Lasteaias ja koolis arendatakse seeläbi noorte valikuid ning eelistusi. Kehasse jõudval füüsilisel toidul on vaimsed mõjud. Uued valikud loovad tervema põlvkonna nii kehas kui vaimus. Soov on pakkuda õnnistavat kehakinnitust ka Küla külastajatele.
Vaata lisaks: http://www.meelespea.com/?p=242

EAKATEKODU
Selleks, et vanemad ja nooremad põlvkonnad saaksid omavahel hästi läbi loome keskusesse eakatekodu perspektiivis 10-15 püsielanikuga. Lisaks meelelahutuslikke ja harivaid tegevusi avatud päevakeskuses ning oma teadmiste jagamise võimalust kompetentsikeskuses. Kompetentsikeskus on vanemaealiste kureeritav vabatahtliku töö keskus, mis võimaldab neile päeva jooksul rakendust neile sobival kiirusel ja viisil võimalusel kõikides küla tegevusüksustes. Vanemaealised saavad edasi anda oma teadmiseid käsitööst, põlluharimisest ja toidutegemisest jpm.
Vaata lisaks: http://www.meelespea.com/?p=246

Meelespea Küla elluviimisel luuakse Pirita linnaosas vähemalt 74 töökohta, 100 lasteaiakohta, võimaldatakse 120 lapsele kooliõpe, üks autistlike laste päevahoiu rühm 4-le lapsele ja 10 eakate kodu kohta.

Kontakt:
Esther Grünberg, esther.grunberg (ät) gmail.com
Aive Sanderkoff, aive.sanderkoff (ät) gmail.com +3725015771
Web site http://www.meelespea.com/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community