Archiwum Narodowe w Krakowie

 —
Rating
Likes Talking Checkins
457 126
About Archiwum Narodowe w Krakowie
The National Archives in Cracow
Description Zamieszczamy tutaj informacje o wydarzeniach związanych z Archiwum.

W ramach popularyzacji umieszczamy także skany archiwaliów.

W sprawach związanych z ustawową działalnością Archiwum prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych teleadresowych podanych powyżej oraz na naszej stronie internetowej: http://www.ank.gov.pl/o-nas/kontakt
Mission Verba volant, scripta manent.
Phone +48 12 421 68 81
Web site http://www.ank.gov.pl
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this government organization