ฉัน เป็น " ลิเบอรัล "

Community
Rating
Likes Talking Checkins
12 0
About รวมมิตร ทัศนคติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคม ของ ลิเบอรัล ชาวไทย
Description คำอธิบายสั้นๆ : ลิเบอรัลชาวไทย หรือที่คนไทยบางคนก็ใช้คำว่า ลิเบอรัลลิสท์ หมายถึง คนที่มีจุดยืนทางสังคม ที่จะสนับสนุนหลักการเรื่อง ความเสมอภาค ประชาธิปไตย และ ฮิวแมนไรท์ ในลักษณะที่ให้ความสำคัญกับสามอย่างนี้มากกว่า แทรดิชั่น และ วัฒนธรรมแบบศักดินา
......

คำอธิบายเพิ่มเติม :

ลิเบอรัลลิสท์ ในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน เรามักจะหมายถึงพวกที่มีความคิดก้าวหน้า หรือ (ลิเบอรัลในทางการเมือง) ซี่งกลุ่มใหญ่ๆ มี สองกลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งคือ โมเดิร์นลิเบอรัล ที่เน้นเรื่อง ฮิวแมนไรท์ และถือว่าความเสมอภาคทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นอุดมคติที่ต้องค่อยๆทำให้เกิด คือคิดเหมือนพวก ลิเบอรัลส์ฝรั่ง. และกลุ่มขวา หรือ นีโอ คลาสสิค ลิเบอรัล ที่เน้นเรื่องฟรีด้อมทางการเมืองและเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจ๋า และเห็นว่าความเสมอภาค คือความเสมอภาคทางกฎหมาย และบางทีก็มีลักษณะ อิงแทรดิชั่นและศาสนาหน่อยๆในบางเรื่องยกเว้นเรื่องเจ้า ซึ่งเหมือนพวกคอนเซอเวทีฟหรือลิเบอร์ทาเรี่ยนฝรั่ง

นอกจากนั้นเรารวมถึงโปรเกรสสีฟ อื่นๆ เช่น พวกก้าวหน้า พวกโซเชียลลิสท์ ฯลฯ ซึ่งทั้งหมด แชร์ร่วมกันคือ สนับสนุน แนวคิดแบบลิเบอรัลลิสม์เฉพาะทางการเมืองในเรื่อง ประชาธิปไตย ฮิวแมนไรท์ และความเสมอภาค นั่นเอง

.....

ด้วยความที่ประเทศไทยสนับสนุนอุดมการณ์แบบรอยัลลิสท์ในลักษณะบังคับให้ทุกคนต้องจงรักภักดี จึงมีปรากฎการณ์พิเศษอย่างหนึ่งในสังคมไทย คือจะมีคนที่จุดยืนทั่วๆไปแบบ ลิเบอรัล แต่มี ทัศนทางการเมืองและการเจ้าแบบรอยัลลิสท์ เราเรียก คนกลุ่มนี้ว่า "ลิเบอรัลทางสังคมแต่รอยัลลิสท์ทางการเมือง"

Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community