Hoang Le Kha High School

 —
Rating
Likes Talking Checkins
8 744
About Địa chỉ: 023 Võ Thị Sáu, Khu phố 3, Phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 066.3822860
Description Để tưởng nhớ đến anh hùng liệt sĩ Hoàng Lê Kha, năm 1962, Tỉnh ủy Tây Ninh đã quyết định lấy tên của anh đặt cho một ngôi trường và một xưởng in trong vùng giải phóng. Tên xưởng in vẫn còn duy trì cho đến ngày nay và trường chuyên của tỉnh hiện nay cũng được vinh dự mang tên anh hùng Hoàng Lê Kha. (Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha được thành lập theo quyết định số 51/QĐ-UB ngày 12 tháng 7 năm 1994 của UBND tỉnh Tây Ninh).
Mission Together forever!
Phone +84-663-822860
Web site http://www.facebook.com/HoangLeKhaTayNinh http://www.facebook.com/HlkConfessions http://thpt-hoanglekha-tayninh.edu.vn/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this school