เห่าหอนนอนไม่หลับ

Tv show
Rating
Likes Talking Checkins
4 0
Description สืบเนื่องมาจากกลุ่มผู้จัดทำรายการมีอาการคันปากตลอดทุกครั้งในการพบปะสังสรรค์ที่ทำกันเป็นกิจวัตร โต๊ะของเราจะเต็มไปด้วยเรื่องราวในสังคมรอบตัวเรา รอบเมือง รอบประเทศ และรอบโลก รวมไปถึงเรื่องของตัวพวกเราเอง ตลอดระยะเวลาร่วม สิบปีที่ผ่านมา
โต๊ะสังสรรค์ของพวกเรา มีทั้งการจิกกัด ด่าทอ ชมเชย ท้าทาย ส่งเสริม โอ้อวด ตลกขบขัน ไปกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นในวงจรชีวิตของมนุษย์อย่างเราๆ วันแล้ววันเล่า เดือนแล้วเดือนเล่า ปีแล้วปีเล่า พวกเรากลั่นตัวเองจนตกผลึกจากการ "คุย" กริยาที่มนุษย์ธรรมดาใช้สื่อสาร กลายมาเป็นสิ่งที่คนรอบข้างเราในสังคมเรียกพวกเราว่า พวกชอบวิจารณ์ พวกชอบด่าแต่คนอื่น บ้างก็ว่า คนที่มีปากเป็น "หมา" เราไม่มีข้อแก้ตัว หากแต่ว่าวันนี้คนที่มีปากเป็น"หมา" จะ"ติเพื่อก่อ"บ้าง ใครจะทำไม???
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this tv show