ราชสีมาวิทยาลัย "แสดขาวสัมพันธ์"

 —
Rating
Likes Talking Checkins
7 278
About สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย
...แสดขาว ของเราคือราชสีมา จงร่วมมา แสดงมิตรไมตรี...
Mission แสดขาว ของเราคือ ราชสีมา... จงร่วมมา แสดงมิตรไมตรี... วันนี้ โรงเรียนกำลังต้องการพลังของศิษย์เก่า...
Web site http://www.rajsima.org
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this school