ARDA - TUR

 —
Rating
Likes Talking Checkins
107 39
About Лидерът в автобусните превози!
Description Арда-Тур е основана през 1991 г. като ЕТ „Арда-Б”.

През 1996г. новоучреденото дружество „Арда-Тур” ЕООД закупува едноличната фирма ЕТ „Арда-Б” с всички активи и пасиви.

Едноличен собственик на капитала е Себахтин Исмаил Исмаил, роден през 1963г., завършил висше юридическо образование, образователно-квалификационна степен магистър по специалност ПРАВО с професионална квалификация ЮРИСТ.

„Арда-Тур” ЕООД се управлява от двамата управители Исмаил Себахтин Исмаил и Лейля Себахтин Исмаил. Адресът на управление и седалището на фирмата е гр.Хасково, бул. Съединение, 45.

Автобусният парк на Арда-Тур се състои от 40 автобуса, отговарящи на европейските критерии. Нашата цел е увеличаване на качеството на обслужване на клиентите и чрез експлоатацията само на нови автобуси.

Арда-Тур разполага със собствена гаражна и сервизна база в гр. Хасково, където за техническото състояние на автобусите се грижат висококвалифицирани специалисти. Основната им цел е сигурността и надеждността на автобусния парк.

Арда-Тур обслужва множество вътрешни и международни линии.

За улеснение на нашите клиенти сме разкрили собствени билетни центрове в по-големите градове в страната и чужбина.

Средната възраст на служителите във фирмата е 35 години. Персоналът е висококвалифициран в областта, в която работи, като непрекъснато се полагат грижи за усъвършенстване.

Основната цел на всички нас от Арда-Тур е увеличаване на качеството на обслужване и сигурността на автобусния парк, за да бъде пътуването с нас удоволствие за клиента!
Phone +359(0)38665433
Web site http://www.ardatur.bg
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this transport / freight