รับซ่อมแผงวงจร ROBOT : เครื่องจักรอุตสาหกรรม

Engineering service
Rating
Likes Talking Checkins
2 68
About รับซ่อม SERVO, SPINDLE ,INVERTER,AC DC DRIVE,MONITOR,CNC,POWER SUPPLY,LCD,TOUCH SCREEN,FANUC,MITSUBISHI,OKUMA,BAUMULLER,HEIDENHAIN,SIEMEN,BOSCH,CRT,MONITOR,TOSHIBA INJECTVISOR,GOT970,GOT1000,MURATEC,TEXTILE,SPINNING,KEB,SAVIO
Description รับซ่อม SERVO,SPINDLE,INVERTER,DRIVE,MONITOR,CNC,POWER SUPPLY,รับซ่อมจอ TOUCH SCREEN,FANUC,MITSUBISHI,OKUMA,BAUMULLER,HEIDENHAIN,SIEMEN,BOSCH,LCD,CRT,MONITOR,TOSHIBA INJECTVISOR,GOT970,GOT1000,MURATEC,TEXTILE,KUKA,KEB,ROBOT
Mission บริการซ่อมแซมแผงวงจร แผงควบคุม อุปกรณ์อิเล็กทรอริกส์ ที่ใช้ในเครื่องจักร เพื่อลดต้นทุน และแก้ปัญหา break down อันเกิดจากอุปกรณ์ดังกล่าวชำรุดเสียหาย ซึ่งบางครั้งผู้ผลิตเครื่องจักรไม่สามารถบริการได้ทัน เพราะอยู่ต่างประเทศ หรือบางครั้งเลิกผลิตรุ่นนั้นๆ ไปแล้ว(บางครั้ง บังคับซื้อใหม่อย่างเดียว...ราคาก็แพงเวอร์)
เราคนไทย อยากเห็น การบริการที่ ช่วยเหลือ พึ่งพากัน ไม่เอาเปรียบกัน
เสีย คือ เสีย ซ่อมได้ก็ซ่อม ไม่เสียดุลย์การค้า
Phone 02-136-4336 , 094-497-8185
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this engineering service