Kitty_beautifulshop

 —
Rating
Likes Talking Checkins
0 8
About ผลิตภัณฑ์ความงามต่างๆ อาหารเสิม
Line : ty_thunyamuy
Tel & whatsapp : 00 856 20 77644688
Description *ສຳຫຼັບທ່ານຍຶງ-ທ່ານຊາຍທີ່ຕ້ອງການຢາກຈະມີຜຶວໜ້າ-ຜຶວໂຕທີ່ຂາວ ກະຈ່າງໃສ ມີອໍຣາ ພຽງແຕ່ຮັບປະທານ Kisses collagen ເປັນໄຕເປບທາຍ ຄໍລະເຈນ ທີ່ດູດຊຶມດີກວ່າຄໍລະເຈນທົ່ວໄປ 4ເທົ່າ
*ລວມທັງຈຳໜ່າຍຄີມທາໜ້າຂາວນຽນໃສ ຫຼຸດສຶວ ຫຼຸດຝ້າ ໜ້າໝອງຄ້ຳ ດ້ວຍຜະລຶດຕະພັນ Riche(ຣຶດເຊ້)
*ມີຄີມທາຂີ້ແຮ້ຂາວ ແລະ ແວ໊ກ ສຳຫຼັບກຳຈັດຂົນຂີ້ແຮ້,ຂົນແຂນ,ຂົນຂາ,,,,,
*ມີຢາສະຜົມທີ່ຊ່ວຍເຣັ່ງຜົມໃຫ້ຍາວໄວ ເພິ່ມຜົມ ແລະ ຫຼຸດການຫລົ່ນຂອງເສັ້ນຜົມໄດ້
/// ສຶນຄ້າທຸກຢ່າງເປັນຂອງແທ້ແນ່ນອນ ເປັນສຶນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ\\\
Phone 00 856 20 77644688
Web site http://facebook.com/kitty_beautifulsop
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this health / beauty