ชมรมวิทยุสื่อสารและอาสาพยาบาล มหาลัยราชภัฏยะลา RC CLUB

 —
Rating
Likes Talking Checkins
56 0
Description ชมรมวิทยุสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำกิจกรรมเกี่ยวกับจิตอาสา โดยใช้เครื่องมือวิทยุสื่อสารทั้งเครื่องดำและเครื่องแดง ในการประสานงานติดต่อสื่อสาร
Mission ทำงานด้านจิตอาสาทุกรูปแบบ
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this education