Klub koučov Slovensko

 —
Rating
Likes Talking Checkins
11 0
About Klub Koučov Slovensko je záujmovou skupinou osôb, zaujímajúcich sa o koučing, ako pomáhajúcu profesiu.
Description Momentálne (2015) sa kluby koučov fyzicky konajú v Bratislave raz za kvartál. Pozvánky s programom nájdete na tejto facebook stránke v rubrike Udalosti alebo na http://www.koucovia.sk/udalosti.html.

Na programe klubu býva väčšinou:
1. Prednáška na odbornú tému
2. Diskusia - zdieľanie konkrétnych praktík, názorov, postrehov
3. Niekedy vzájomné koučovanie
4. Niekedy aj diskusia k smerovaniu SAKo alebo ICF SR
Mission Poslaním tohto online Klubu koučov je vzájomná výmena informácií, skúseností a vedomostí fanúšikov koučovania, či už sú profesionálnymi koučami alebo len sympatizantmi - laikmi, bez ohľadu na členstvo v asociáciách koučov.
Overview Klub Koučov Slovensko je zároveň spoločnou online platformou Regionálnych Klubov Koučov (RKK), ktoré v mestách Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice poskytujú príležitosť na pravidelno-nepravidlené vzájomné stretávanie koučov s cieľom osobného spoznania, výmeny skúseností, informačného obohacovania a vzdelávania. Záujemcovia o vedenie klubov v ďalších mestách Slovenska sú vítaní.
Phone Editori stránky: Vlado Hambálek (vh), Alino Haviar (ah)
Web site http://www.koucovia.sk
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this non-profit organization