ศูนย์พักพิงค่ายหลวงบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตาคต

 —
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
About ศูนย์พักพิงสำหรับผู้ประสบอุทกภัย 2554
Description เบอร์ติดต่อ : 032-842-004, 032-842-005

แผนที่ : http://tinyurl.com/3uw8m6q

หน่วยงานเจ้าภาพศูนย์พักพิง :
1. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตาคต
2. ค่ายหลวงบ้านไร่
3. นายอำเภอโพธาราม
4. จังหวัดราชบุรี
5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
Mission ดูแลผู้ประสพอุทกภัย/ผู้อพยพ เพื่อมาพักพิงจนกว่าท่านสามารถเดินทางกลับบ้าน
Phone 0-3284-2004
Web site <>
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this media / news / publishing