Deniz Ticaret Enstitüsü

Education
Rating
Likes Talking Checkins
3 57
About Türkiye'nin en büyük Deniz Ticareti Eğitim ve Araştırma Kurumu// Being the first and only on our sector; we provide academical r&d and consultancy besides
Description Deniz ticareti dünyanın en prestijli ve kazançlı meslekleri arasındadır. Uluslar arası taşımacılığın tonaj olarak yaklaşık %90’ı denizyolu ile yapılmaktadır. Bununla birlikte denizcilik yatırımlarının artması, teknolojinin gelişimi, globalleşme gibi unsurlar denizcilik mesleğini daha karmaşık ve uzmanlık gerektiren bir noktaya taşımıştır.

Denizcilik endüstrisine olan bu muazzam talep denizcilik piyasasındaki profesyonel uzmanlara / yönetici sınıfa olan talebi hızla arttırmaktadır. Operasyonel verimliliğin arttırılması, denizciliğe yapılan yatırımın doğru yönlendirilmesi ve şirketlerin etkin yönetimi yüksek bir akademik bilgi, teknolojiyi kullanma ve deneyime bağlıdır.

DENİZ TİCARET ENSTİTÜSÜ, denizcilik piyasasına yönetici kademesinde uzman yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir eğitim ve araştırma-geliştirme kurumudur. Türkiye’de alanında ilk ve tek olan DTE denizcilik alanında uzmanlık eğitimlerinin yanı sıra, akademik ar-ge ve danışmanlık faaliyetleri de sürdürmektedir.

Eğitim programları uluslararası standartlara uygun, disiplinler arası yapıya sahiptir. Mezunlar Türkiye’de ve yurtdışında ilgili alanlarda deniz ticaret uzmanı olarak görev alabilirler.
----

Maritime commerce is one of the most prestigious and lucrative occupations. 90 % of international transportation is handled by transportation. Besides this, the factors such as the increase on maritime investments, technological improvements, globalisation led maritime occupation on a more complex and specialty requiring position.

The great demand towards the maritime industry rapidly increase the demand to the professionals /executives in the maritime market. The increase of operational efficiency, directing the investment on maritime accurately and managing the the companies efficiently can be done by high academical knowledge, the usage of technology and experience.

INSTITUTE OF MARITIME TRADE is a research and development institute aiming to raise specialists for the maritime market. Being the first and only on our sector; we provide academical r &d and consultancy besides the training programmes.

Training programmes are according to the international standarts and inter disciplinary. Graduates can work as maritime commerce speacialists in Turkey and abroad.
Mission DENİZ TİCARET ENSTİTÜSÜ İlkesi; uluslar arası standartlarda yönetici sınıfı deniz ticaret uzmanları yetiştirmek, denizcilik eğitiminde toplam kalite standartlarını yükseltmektir.

Toplam kalite yönetimi çerçevesinde öğrencilere ileri akademik bilgi ve yönetim becerileri kazandırmak, tüm teknolojik altyapıyı sunarak deneyimlerini arttırmak ve ar-ge faaliyetleri ile denizcilik piyasasına karar alma verileri sunmak kurumun temel görevleridir.
------

INSTITUTE OF MARITIME TRADE principle; to raise executive sea commerce specialists as per international standarts and increase the total quality standarts. In respect of total quality management to develop academical and managerial skills of the students, to increase their experiences by providing technological infrastructure and provide deciaion making datas to the maritime market by r & d activities.
Phone 0212 217 03 87 , 0532 066 18 36
Web site www.denizticaretenstitusu.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this education