โรงเรียนจีนัสบริบาล

School
Rating
Likes Talking Checkins
592 389
About ติดต่อสอบถามได้ที่ 081-3902677,081-9553755,088-7307587
Description เราเป็นโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอน วิชาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรวิชาการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

ภายใต้การบริหารงาน โดยคณะแพทย์ พยาบาล และอาจารย์ผู้ทรคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนและพรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทางมากว่า 10 ปี

โรงเรียนจีนัสบริบาล มีความภูมิใจที่ได้ช่วยทำให้ชีวิตนักศึกษาหลายๆท่านได้เดินไปตามฝัน มีการงานที่มั่นคง และมีรายได้มากพอที่จะสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้
Mission โรงเรียนจีนัสริบาล จึงพร้อมรับนักศึกษาทุกท่าน ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จเรา จะดูแลท่าน และให้ความรู้กับทุกท่าน อย่างเต็มเปี่ยม เพื่ออนาคตในภายหน้า...
Phone 0813902677
Web site http://www.gnaskorat.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this school