Ekodenge

 —
Rating
Likes Talking Checkins
5 0
About Gübre Yöntim Sistemleri, Yenilenebilir Enerji ve Biyogaz tesisleri üzerine çalışmaktayız.
Description Gübre seperatörü besleme;

Gübre seperatörü besleme pompası olarak sıklıkla pis su tipi dalgıç pompaları kullanılmaktadır. Dalgıç tip pompalar katı-sıvı karışık gübrenin transferine uygun değildir. Bu pompalarda yaygın olarak yaşanan sorun gübre içindeki lifli malzemenin pompanın çarkının etrafına dolanmasıdır. Dalgıç tip pompalar sürekli bakım gerektirir. Vogelsang gübre pompaları, gübre seperetörü besleme uygulaması için çok uygundur. Loblu pompaların içinde çark yerine kauçuk takozlar bulunur. Çok daha az bakım gerektir. Loblu pompalar gübre çukurunun içinde değil, yüzeyde havuzun yanında çalışır, bu sayede pompaya müdahale etmek hızlı ve kolaydır. Pompanın emiş hattı üzerine ilave taştutucu ve gübre parçalayıcı ünite (Rotacut) bağlanabilir. Gübre çukuruna yabancı maddelerin gelmesinin engellenemediği durumlarda gübre parçalayıcı kullanmak şarttır. Çukurun duvarlarından dökülen beton parçaları, saman ve balya ipi yumakları, “doğum sonu” tabir edilen inek plasentaları gibi gübre haricindeki cisimler, gübre pompasını çalışmaz hale getirebilir, gübre separatörü ’ne zarar verebilir.
Gübre seperatörü besleme

Gübre parçalayıcısı pompayı ve gübre seperatörünü korur ömrünü arttırır.

Dalgıç tip pompalar ve L tipi pompalar havuz içinde çalıştıkları için pompa emişine taştucu veya parçalayıcı kullanmaya müsait değildirler.

Gübre tankeri dolumu

Vogelsang pompalar gübre dağıtım tankerlerinin hızlı dolumu için yaygın olarak kullanılır. Pompa, gübre çukurunun yakınına sabitlenmiş olarak kullanılabileceği gibi gübre tankerinin üzerine bağlanıp seyyar olarak kullanılmaya da uygundur.

Gübre tankeri dolumu

Gübre tankeri üzerinde kullanılan loblu pompalar traktör şaftından (PTO) veya traktör hidrolik sistemi tarafından tahrik edilebilir. Üzerinde gübre pompası bulunan tankerler, bu pompa sayesinde tank içi sirkülasyon yapabilir. Pompalı gübre tankerleri seyyar bir pompa sistemi gibi kullanılabilirler. Örneğin bir gübre çukurundan birkaç yüz metre ötedeki bir lagüne boru hattı veya hortum kullanılarak direk pompalama yapabilir.

Ahır yıkama (Flashing)

Ahır yıkama

Vogelsang loblu pompalar seçilen modele bağlı olarak 16bar basınca ulaşabilir. Vogelsang pompalar ile separe edilmiş sıvı gübre basınçlandırılarak ahırların, gübre yollarının yıkamasında kullanmaktadır. Bu sayede ahırlarda kullanılan su sarfiyatını azaltmak mümkündür.

Birden çok gübre çukurunun tek pompa ile boşaltımı

Birden çok gübre çukurunun tek pompa ile boşaltımıVogelsang gübre pompalarının seyyar kullanımı çok yaygındır. Birden fazla gübre çukuru bulunan çiftliklerde, treyler üzerine yerleştirilmiş tek bir seyyar loblu pompa ünitesi ile bütün çukurların boşaltımı , birinden diğerine aktarılması mümkündür. Gübre çukurlarının arasındaki mesafenin 40-50 m’den uzak olmadığı durumlarda gübre pompası iki havuza eşit mesafedeki orta noktaya sabit olarak da monte edilebilir. Vogelsang pompalar uzun mesafeden emiş yapabilme özelliği olan pompalardır.Gübre çukuru karıştırma

Kauçuk loblu pompalar gübre havuzlarında karıştırma ve homojen hale getirmek için de kullanılabilir. Üstü katılaşmış ve kabuk oluşturmuş gübrenin belli aralıklarla karıştırılması gerekir. Günde en az bir kere karıştırılan ve çukurda yeterince bekleyen gübre fermente olur ve yakıcı özelliği büyük oranda azalır. Toprağa sağlayacağı verim artar.

Gübrenin karıştırılması işleminin en doğru ve sağlıklı yolu gübre karıştırıcı kullanmaktır. Çiftliklerin büyük bölümünde ekonomik sebeplerle gübre karıştırıcısı bulunmamaktadır. Bu tip durumlarda Vogelsang pompalar gübre karıştırıcısı olarak kullanılabilir.

Katı sıvı karışık yoğun kıvamlı gübreyi pompalayabilecek en ideal pompa Vogelsang gübre pompasıdır. Çukurun alt bölümünde emilen gübre üstteki kabuk katmanın üzerine basınçla püskürtülür ve homojenizasyon sağlanır.

Çukurun boşaltılmadan önce, ön karıştırılma yapılmaması halinde çukurdaki gübrenin yalnız sıvı kısmını aktarılır, çukurda kalan tamamen katılaşmış haldeki gübreyi pompa ile boşaltmak çok daha zor ve maliyetli bir işlemdir.

Karıştırma işlemi için gübre karıştırıcısı yerine gübre pompası kullanmanın enerji ve bakım maliyetleri daha yüksektir.

Acil durum pompası

Acil durum pompasıBelli boyutun üzerinde birden fazla gübre çukuru bulunur. Kışın yağmur dönemlerinde çukurların hızlı dolması çukurlardaki gübre pompalarının sürekli çalışmasını gerektirir. Mevcut pompaların kapasitelerinin yeterli gelmemesi veya bozulması durumunda çiftlikte çok ciddi sıkıntılar meydana gelir. Treyler üzerine yerleştirilmiş seyyar gübre pompaları acil durum pompası olarak yardıma yetişmektedir.
Phone 212 2740500
Web site http://www.eko-denge.com/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this farming / agriculture