Hotel Man ยอดมนุษย์โรงแรม

Writer
Rating
Likes Talking Checkins
2144 0
About ยินดีให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องการทำธุรกิจโรงแรม ติดต่อ hotelsmans@gmail.com
Description ลูกค้าคือพระเจ้า...ประโยคนี้ผมไม่รู้ว่าใครได้กล่าวไว้แต่อาจจะด้วยเพราะคำนี้ทำให้ปัจจุบันลูกค้าผู้ใช้บริการโรงแรมจึงเปรียตัวเองคือพระเจ้าขออะไรต้องได้ จะด่าจะว่าพนักงานยังไงก็ต้องยอมโดยลืมนึกถึงสิทธิหน้าที่และความเท่าเทียมแห่งการเป็นมนุษย์ไป จริงอยู่ที่คุณเอาเงินมาให้เราแต่เราก็บริการคุณอย่างเต็มที่แม้ในบางครั้งที่คุณอยากได้ดั่งใจในสิ่งใด ๆ ที่คุณไม่มีสิทธิ์ เช่น จองห้อง Room Type ธรรมดามาแล้วขอ Upgarde ฟรีโดยไม่มีเหตุอันควรใดๆ หรือโรงแรมไม่ได้ทำความผิดอะไรให้คุณได้รับความไม่สะดวกแต่แค่คุณอยากได้เท่านั้น พอคุณไม่ได้ก็ไปโพสต์ลงเว็บบ้างไปประจานโรงแรมบ้างทั้งๆ ที่มันไม่ได้เป็นความผิดของโรงแรมเลยแต่แค่ไม่ได้ดั่งใจคุณเท่านั้นเอง นี่ยังไม่รวมถึงอีกหลายๆ เคสที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่จริงๆ เพจนี้จึงอยากแสดงเหรียญอีกด้านของคำว่า "ลูกค้าคือพระเจ้า" ให้สาธารณชนได้เห็นเพื่อพวกเราจะได้ช่วยกันปรับวัฒนธรรมการใช้บริการและการให้บริการให้เข้าหากันได้อย่างดีที่สุด
Web site http://www.hotelmans.blogspot.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this writer