พิษณุโลกยานยนต์ ทัวร์

 —
Rating
Likes Talking Checkins
43 0
Description กำหนดเวลาเดินรถของพิษณุโลกยานยนต์

เที่ยวไป จากกรุงเทพฯ

เวลาออก เวลาถึง สายที่/เส้นทาง
กรุงเทพฯ พิษณุโลก
07:00 - 12:00 965 กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (air1)
08:00 - 13:00 913 กรุงเทพ-พิษณุโลก (air1)
09:00 - 14:00 913 กรุงเทพ-พิษณุโลก (air1)
10:00 - 15:00 965 กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย *vip*
10:30 - 15:30 963 กรุงเทพ-พิษณุโลก-เขาค้อ (air1)
11:00 - 16:00 913 กรุงเทพ-พิษณุโลก (air1)
12:30 - 17:30 965 กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (air1)
13:30 - 18:30 963 กรุงเทพ-พิษณุโลก-เขาค้อ (air1)
14:00 - 19:00 965 กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (air1)
15:30 - 20:30 913 กรุงเทพ-พิษณุโลก (air1)
16:30 - 21:30 913 กรุงเทพ-พิษณุโลก (air1)
17:30 - 22:30 913 กรุงเทพ-พิษณุโลก (air1)
19:00 - 24:00 963 กรุงเทพ-พิษณุโลก-เขาค้อ (air1)
20:00 - 01:00 965 กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย *vip*
20:30 - 01:30 963 กรุงเทพ-พิษณุโลก-เขาค้อ (air1)
21:30 - 02:30 913 กรุงเทพ-พิษณุโลก (air1)
22:00 - 03:00 963 กรุงเทพ-พิษณุโลก-เขาค้อ (air1)
22:30 - 03:30 965 กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (air1)
23:00 - 04:00 913 กรุงเทพ-พิษณุโลก (air1)


เที่ยวกลับ เข้ากรุงเทพฯ

เวลาออก เวลาถึง สายที่/เส้นทาง
พิษณุโลก กรุงเทพฯ
08:00 - 13:00 913 พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
08:30 - 13:30 963 เขาค้อ(06:00)-พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
09:00 - 14:15 913 พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
10:00 - 15:15 913 พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
10:45 - 16:00 963 เขาค้อ(08:00)-พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
11:15 - 16:30 965 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(09:45)-พิษณุโลก-กรุงเทพ *VIP*
12:00 - 17:00 963 เขาค้อ(09:30)-พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
12:45 - 18:00 965 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(11:15)-พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
13:45 - 19:00 913 พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
15:45 - 21:00 913 พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
18:45 - 24:00 965 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(17:00)-พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
20:15 - 01:30 963 เขาค้อ(18:00)-พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
21:45 - 03:00 965 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(20:30)-พิษณุโลก-กรุงเทพ *VIP*
22:45 - 04:00 913 พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
22:45 - 04:00 965 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(21:30)-พิษณุโลก-กรุงเทพ (AIR1)
23:45 - 05:00 963 เขาค้อ(21:00)-พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
24:00 - 05:15 965 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(22:30)-พิษณุโลก-กรุงเทพ (AIR1)
00:30 - 05:30 913 พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)


*รถเที่ยวเวลา 19:00 น. เป็นต้นไปจนถึงเที่ยวสุดท้ายของวัน ไม่มีบริการอาหาร (มีขนมกับน้ำแจก)

อัตราค่าโดยสารปรับอากาศชั้น 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก ราคา 297 บาท (แก้ไขเมื่อวันที่ 25/11/2551)
สอบถามเวลาเดินรถและจุดจำหน่ายตั๋ว
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 53-54 (ด้านอาคารชั้นล่าง ด้านทิศเหนือ)
โทร.02-9362924-5

ประตูน้ำพระอินทร์ (ร้านอำนวนพรออโต้แอร์) โทร.035-361194

ศูนย์บริการลูกค้าสำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ ถนนพิชัยสงคราม โทร.055-302021-22
สถานีขนส่งพิษณุโลก จำหน่ายตั๋วช่องที่ 20 โทร.055-212864

สถานีขนส่งสุโขทัย โทร.055-614886
Phone 02-9362924 or 055-258647, 055-302021, 055-211557, 055-302022-3
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this transportation