Asociația "Lex Vincit" Iași - pagina oficială

 —
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
About Asociația LEX VINCIT din Iași este o organizație non-guvernamentală, apolitică și non-profit care s-a constituit la sfârșitul anului 2013.
Description OBIECTIVELE asociației LEX VINCIT sunt următoarele, conform Statutului:

a. să reprezinte toţi membrii, incluzând operatorii socio-economici și cultural-educaționali originari care trăiesc şi muncesc în alte locuri ale planetei;
b. să elaboreze programe de dezvoltare regională integrate transfrontaliere şi trans-naţionale sau concepte comune de dezvoltare;
c. să promoveze valoarea produselor regionale ca element necesar dezvoltării şi reconstrucţiei sociale;
d. să contribuie la formarea unei arii culturale regionale comune pentru europeni prin dezvoltarea cooperării culturale dintre creatorii, actorii culturali şi instituţiile culturale regionale, cu accent pe dezvoltarea identităţii europene;
e. să promoveze mobilitatea transnaţională a persoanelor care lucrează în domeniile socio-economice și cultural-educaționale regionale;
f. să încurajeze circulaţia transnaţională a creaţiilor şi producţiilor culturale, artistice şi meşteşugăreşti;
g. să creeze şi să dezvolte reţele tematice regionale, naţionale şi internaţionale
h. să încurajeze dialogul intercultural;
i. să susţină înfiinţarea centrului de cooperare culturală durabilă şi structurată, între operatorii culturali europeni pentru Estul Europei;
j. să sprijine acţiunile de cooperare culturală sectorială sau multi-sectorială între operatorii culturali regionali şi transfrontalieri;
k. să promoveze parteneriatul public-privat;
l. să sprijine organizaţiile de interes socio-economic și cultural-educațional european;
m. să susţină valorile “societăţii informaţionale” şi ale “societăţii cunoaşterii”;
n. să devină un “incubator” de proiecte regionale integrate, intra şi inter regionale;
o. să conceapă proiecte de prezervare şi comemorare ale siturilor şi principalelor arhive dedicate deportării, cu scopul de a păstra vie memoria victimelor;
p. să realizeze analize specifice şi pentru colectare şi diseminare de informaţie în domeniul cooperării socio-economice și cultural-educaționale;
q. să promoveze reforma educaţională, cu accent pe educaţia adulţilor şi formarea profesională continuă;
r. să favorizeze raporturile entităţilor culturale cu mass media, cu scopul creării unei conştiinţe transfrontaliere într-o Europă în construcţie;
s. să faciliteze incluziunea socială activă și integrarea socio-profesională a persoanelor marginalizate social, prin promovarea unor forme de intervenție specializate;
t. să revigoreze spiritul de unitate, coeziunea prin afirmarea intereselor comune şi/sau confirmarea unor “legături istorice”, a unor “comunităţi de destin” a tuturor operatorilor culturali transfrontalieri și transnaționali;
u. să dezvolte sinergiile, respectiv, să creeze acel avantaj în domeniul economic, social, cultural şi instituţional, prin derularea de acţiuni comune cu agenţii privaţi, autorităţile locale şi instituţiile publice;
v. să contribuie la realizarea unui spaţiu socioeconomic integrat, fundamentat pe respectul diferenţelor, bazat pe un parteneriat real, o veritabilă sinergie şi o solidaritate continuă;
w. să promoveze principiul fundamental al libertăţii de exprimare;
x. să încurajeze conştientizarea importanţei contribuţiei la o dezvoltare regională durabilă;
y. să devină o voce credibilă a comunităţii regionale a operatorilor socio-economici și cultural-educaționali;
z. să contribuie la eliminarea tuturor discriminărilor bazate pe sex, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală.
Mission Scopul Asociației „Lex Vincit” îl constituie inițierea, dezvoltarea, promovarea de programe integrate în toate domeniile vieții social-economice și cultural-educaționale regionale, naţionale şi internaţionale, precum și dezvoltarea unei societăți echitabile din punct de vedere social, prin promovarea co-responsabilității sociale și a unor roluri sociale active pentru toți membrii societății, inclusiv pentru diferitele categorii marginalizate social.
Web site http://www.facebook.com/asociatia.lexvincit.iasi
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this non-governmental organization (ngo)