แพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 —
Rating
Likes Talking Checkins
21 0
About สอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่ โทร. 043-363742
Description ศูนย์รวมหมอไทยใจดี
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทย ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-203757, 043-363742
Web site http://tmd.kku.ac.th
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community