Софтверско Решение

 —
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
About Декодирање на Мобилни телефони и реинсталација на лаптоп и персонални компјутери
Description Најефтино декодирање на сите мобилни телефони
За постари модели 300 денари
За нови модели до 800 денари

Реинсталација на софтвер како и надградба на истиот ова се однесува за (Android, Windows mobile, Symbian, blackberry...) 700 денари

Навигации за вашите телефони 300 денари
Навигации за вашите GPS уреди 500 денари

Сервис

Опрема за декодирање (боксови, кабли, активации, кредити)

Инсталација на нова копија на Windows 300 денари
Комплет со програми 500 денари
Инсталација на Linux 500 денари
Инсталација на Mac Os 800 денари
Комбинација на два оперативни система 1000 денари

Преснимување на видео, ауди касети, плочи на DVD CD 100 денари од час

072 24 24 12
Phone 075399522
Web site <>
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this professional services