งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

Education
Rating
Likes Talking Checkins
327 876
About 153 หมู่ 8 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โทร 045-826363
R - Network FM 88 MHz 045-826364 www.khicec.ac.th
Mission เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของิวทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
Phone 045-826363
Web site http://khicec.ac.th/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this education