Flimkien ma Alfred Difesa u Nadia Galea Sant

 —
Rating
Likes Talking Checkins
1 0
About Programm ta diskussjoni fejn niltaqghu flimkien maghkom u nitkellmu fuq metodi prattici kif nistaw ntejbu l-kwalita tal-hajja taghna ta kuljum.
Description Programm ta diskussjoni fejn niltaqghu flimkien. Ahna mill-Istudio u intom minn go djarkom, fil-karozzi taghkom jew fuq il-post tax-xoghol.

Is-sugetti taghna f'dan il-programm, huma is-sugetti li tressqulna intom l-udjenza , kif wkoll esperjenzi li niltaqghu maghhom ahna lkoll matul l-Hajja.

Ser naqsmu maghkom, metodi u ezercizzji prattici li jista jaghmilhom kulhadd u li permezz taghhom nsibu mumenti fil-granet taghna fejn niltaqghu maghna nfusna u niltaqghu mal-Kwiet ta go fina.

Mela ltaqghu maghna, kull nhar ta Tnejn mill 10.30pm l-quddiem biex nqattghu ftit hin bejnietna bhall-ahwa.

Grazzi bil-quddiem tas-Sapport taghkom.

Alfred u Nadia.
Web site http://www.omni-ideas.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this radio station