ล้านรูปร้อยดวงใจคนไทยรักในหลวง

 —
Rating
Likes Talking Checkins
18 0
Mission รวมรวมรูปถ่ายจากคนที่รักในหลวงเหมือนๆกัน โดยแค่ถ่ายรูป พระบรมฉายาลักษณ์ หรือ พระบรมสาทิศลักษณ์ ของในหลวง เพื่อประกาศให้โลกนี้รู้ว่า ไม่ว่าจะอยู่ที่ใหน คนไทย
ก็จะมีในหลวง เป็น ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และไม่ว่าจะอยู่ที่ใหน คนไทย ก็รักในหลวงครับ

Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this non-profit organization