Holcim Bulgaria

 —
Rating
Likes Talking Checkins
31 0
About Холсим (България) АД
с.Бели извор, обл. Враца,092/66 13 41
Централен офис-София, 02/80 65 700
Description Компанията функционира като холдингова структура, в състава на която влизат Холсим (България) АД (с циментов завод в Бели извор) и производителите на инертни материали "Холсим Кариерни Материали" АД-София, "Холсим Кариерни Материали Пловдив" АД, "Холсим Кариерни Материали Рудината" АД и "Врис" ООД. Компанията притежава и бетонови центрове в София и Пловдив.
Непосредственият достъп до глобалния опит и ресурси на групата ЛафаржХолсим, непрекъснатото повишаване на квалификацията на служителите и високото технологично равнище на всички предприятия на ЛафаржХолсим в България позволяват на компанията да бъде ненадмината в качеството на продуктите и обслужването и да се развива динамично и устойчиво, съобразно най-добрите практики за икономически растеж, природосъобразна дейност и социална отговорност.
Mission Визия
Да изградим основите на бъдещето на обществото.

Мисия
Да бъдем най-уважаваната и престижна компания в нашата индустрия и да създаваме стойност за своите служители, партньори и обществото като цяло.

Цели:
- Да поставяме най-високите стандарти за удовлетвореност на клиента в нашата индустрия
- Да завоюваме най-силните конкурентни позиции на нашите пазари
- Да работим съвместно с доставчиците за осигуряване на най-изгодни висококачествени доставки за фирмата и нашите клиенти
- Да си изградим репутация на един от най-предпочитаните работодатели
- Да даваме възможности за изява на нашите служители и да ги интегрираме изцяло в глобалната ни мрежа
- Да разширяваме избирателно портфейла си от дейности и услуги в световен мащаб
- Да демонстрираме своите ангажименти към устойчивото развитие
- Да бъдем приемани като ценен и доверен партньор от местното общество
- Да бъдем производителя с най-добрите референции в нашата индустрия
Overview Холсим България е една от най-успешно развиващите се компании-производители на цимент, инертни материали и бетон на българския пазар, част от Групата ЛафаржХолсим - световен лидер в сектора на строителните материали. ЛафаржХолсим е създадена чрез сливането на Холсим и Лафарж през юли 2015 г. Групата произвежда цимент, инертни материали, бетон и свързани с тях строителни материали в около 90 държави по цялото земно кълбо.
Phone +359 92 66 13 41 (Холсим (България) АД), +359 2 80 65 775 (Холсим Кариерни материали АД-София), +359 32 277 101 (Холсим Кариерни материали Пловдив АД)
Web site www.holcim.bg
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this company