ชมรมศิษย์หลวงพ่อจรัญ

 —
Rating
Likes Talking Checkins
156 0
About ที่นี่ไม่เคยว่างเว้นจาก "กัลยาณมิตร"
Description ถ้าเราเกื้อกูลกันในวันนี้ จะเป็นญาติกันในวันหน้า
ถ้าเราเกื้อกูลกันครั้งอดีตชาติ ต้องมาเป็นญาติกันในวันนี้
ขอฝากทุกคนในที่นี้ไว้ด้วย (พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ)
Web site http://www.jarun.org
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community