MassWine

 —
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
About MassWine - Najbolja italijanska vina
Mission Selekcija je veoma težak posao u dvadeset prvom veku. U svetu koji se sve više globalizuje, odabir vina za nas predstavlja veoma zahtevan čin, ali istovremeno i izvor zadovoljstva.
Naša filozofija, a samim tim i osnov naših odabira, jeste traganje za dubokim korenima porekla koji će u čaši uspeti da prenesu svojstvenu
poruku.
Vina iz našeg kataloga reći će nešto o svom kraju i tlu s kojeg potičui biće glavni tumači scenarija ljudi koji su radili, kako u vinogradima, tako i u podrumima.

Emil Papić
Brand Manager
Overview Od Kavkaza do Novog sveta, vinova loza i vino predstavljaju nezaobilazne aktere svetskih i društvenih promena.Stoga za nas tržište jeste neprekidno traganje za novim stvarima. Podstaknuti željom za novinama na ovom polju, stremimo uvek ka istom cilju, a to je moderno i inovativno operativno odeljenje unutar tržišta spremno
da pruži svu neophodnu pomoć koju naš klijent očekuje.
Prepoznati ono najbolje u ljudima i usmeriti ih ka savršenoj organizaciji – glavni je moto naše kompanije.
Uz mogućnost da nam putovanje predstavlja zadovoljstvo i da putem rada doživimo nova iskustva, za nas je jasna i obaveza da se potpuno predamo zahtevima naših klijenata, što je i osnovna svrha našeg posla, kao i jedan od načina da zahvalimo svima onima koji nas u tom poslu podupiru.
Potpuni kvalitet odabira, ponude i usluge – to je naša misija!

Marko Davidov
Operations Manager
Web site http://www.masswine.rs/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this food / beverages